H29年中南信B新人戦 > 松本南 7 × 8 安曇野穂高

◇準決勝 (大町市営球場)(2017/10/08)(終了)(大町市営球場)(2017/10/08)
合計写真:0枚合計写真:0枚
検索メニュー
◆試合結果 (チーム名から検索)

◆大会結果
(大会名から検索)

◆チーム紹介 (チーム名から検索)